Hanna

Jag har en stark tillit till människans förmåga till utveckling. Därför arbetar jag som samtalspart, inspiratör och föreläsare. Det är min fasta övertygelse att Alla kan utvecklas.

Men det är också min fasta övertygelse att vi inte växer genom att andra ”talar om saker för oss”. Visst ska vi lära av varandra genom att dela kunskap och erfarenhet.

Men, vill vi växa som människor, måste vi finna svaren och motivationen hos Oss Själva!

Jag har levt på olika platser i Sverige och utomlands. Det har präglat mig som person och förstärkt mitt intresse för mänskliga relationer. Jag lever efter mottot att göra en Livskarriär snarare än en klassisk yrkeskarriär. Mitt mål är att verka för ett samhälle där revir och prestige får stryka på foten till förmån för högre värden.

Det är mitt bidrag till en bättre värld.