Hanna  - Inspiratör

Jag arbetar som inspiratör och coach. Jag vill stimulera till reflektion! Till mer tid för eftertanke.

När vi reflekterar gör vi mer medvetna val. Medvetna val bidrar till känslan att vi styr vårt liv. Det känns mer rikt och meningsfullt.

Det mänskliga mötet fascinerar mig. Vad sker med oss i möten? Varför påverkas vi som vi gör? Ju bättre vi känner och förstår oss själva och våra reaktioner – desto bättre mår vi.

Vi bär alla på drömmar. Jag vill bidra till att Du förverkligar Din!


”Det finns bara en verklig framgång. Att kunna tillbringa sitt liv på det sätt man själv vill.”
”Ta reda på vad du vill. Var medveten om att det du fokuserar på blir din verklighet.”
”If you don’t run your life, Someone else will.”

John Atkinson


Om jag som individ verkligen jämför livets olika alternativ kommer jag att leva. Att frågorna ställs är en garanti för utveckling

Att finna sin egen väg av Egon Rommerhahl


När din lilla båt har legat så länge för ankar i hamnen att du börjar få för dig att den är ett hus, när din lilla båt börjar skjuta rötter i gyttjan vid kajen, då är det dags att styra ut!
Till varje pris måste du rädda båtens seglarsjäl och din egen pilgrimssjäl

Tusen skäl att leva, Helder Pessõa Câmara