Leda sig själv och andra

Mina föreläsningar handlar om ledarskap. Om konsten att leda sig själv och andra.
Om vikten att ta makten över sitt liv och leva som man innerst inne vill! Vi lever i ett samhälle med högt tempo, oändliga möjligheter och lite tid för reflektion
– därför, är de här insikterna viktigare än någonsin!

Vad är att lyckas? Vad är att vara framgångsrik? Tillsammans skalar vi av prestigen och vänder och vrider på begreppen.

Med ökad mental ohälsa i samhället tydliggörs behovet av just detta. Att stanna upp – möta sig själv och göra medvetna val. Jag framhåller inte någon specifik metod. Vägen väljer Du själv. Men; jag vill inspirera Dig till reflektion och handling!

Vi styr inte över allt som sker i våra liv. Men, vi styr över vårt sätt att förhålla oss till det. Jag inspirerar Dig till mötet med Dig själv och till ett friare lyckligare liv!

Föreläsningar

Att verkligen se en annan människa och möta denna där han eller hon befinner sig är en konst. Vad händer i en människa då han eller hon blir sedd och bekräftad? Vad är bekräftelse och hur kan vi bli mer medvetna om dess kraft i olika sammanhang.

Den här föreläsningen handlar om ett allmänmänskligt behov. Att bli sedd för den man är och respekterad för det. Oändligt viktig kunskap för dig som leder andra! Men även för dig som förälder, partner, tränare etc.

Vi gör val varenda dag. Val som formar våra liv. Ibland är valen medvetna – men allt för ofta bara blir det. Dessutom har vi en tendens att vilja lägga ansvaret i någon annans knä. När vi tittar djupare på det som är viktigt för oss, blir det lättare att göra val som känns rätt i magen. Val som ger ett rikare liv. För många leder livskriser i olika former till just detta. Men, måste vi hamna där för att ta ett ansvar för hur vi lever?

Vad har vi att vinna på att stanna upp och reflektera? Det här temat berör alla människor. Jag inspirerar, utmanar och motiverar till större medvetenhet och därmed ett friare liv!