Många ledare liknar samtal hos mig med att de vårdar sig själva. De ger sig tid att reflektera och vända och vrida på saker i ett tryggt rum där ingen ting värderas eller bedöms. Många upplever att de för en stund får stänga av världen utanför och att de på så sätt kommer närmare sin egen kärna och hur de verkligen önskar agera och verka som ledare.

Jag är glad att kunna bidra med detta ”mellanrum” då många idag har en förväntan på en ledare att hen ska ha alla svar och alltid stå stabil, tydlig och trygg. Men ledare är också människor och behöver i lugn och ro få vrida och vända på viktiga frågor för att slutligen komma fram till vilka beslut de bör fatta och hur de vill agera. Att ha möjlighet att ibland göra det ”off stage” har visat sig vara ovärderligt för många.

Hos mig får samtalet ta tid. I en värld där allt går fort främjas inte vår förmåga att lyssna till oss själva och vi blir ofta utifrånstyrda. Det leder ibland till att livet skaver och att vi inte känner oss nöjda hur vi än kämpar på och presterar. Min önskan är att få bidra till att du leder ditt liv och din verksamhet utifrån de värderingar du har djupast inom dig. Det är inte alltid det lättaste men det är alltid det bästa.

Så varmt välkommen att ge dig själv gåvan av egen tid. Värdera dig själv högt och vårda dig och du kommer uppleva en tydlig utveckling av dina relationer, både yrkesmässigt och privat.

Årsabonnemang
Möjlighet att under året kontinuerligt boka samtal samt att kunna ringa för kortare avstämningar. Våra samtal genomförs främst på mitt kontor centralt i Avesta men kan även förläggas till andra platser utifrån din bekvämlighet 30 000 kr.
Paket om 5 samtal 10 000 kr
Enskilda samtal 2 500 kr