Hypnos och hypnosterapi

Det finns tillfällen då jag kan känna att det är svårt att komma till rotorsaken för människors dilemman. Det var anledningen till att jag utbildade mig inom hypnos och därmed fick tillgång till ett ytterst kraftfullt verktyg för att få bidra till människors utveckling på alvar. Tack vare den moderna hjärnforskningen är jag övertygad om att denna teknik kommer att användas markant mycket mer för effektiv inlärning och omprogrammering.

Hypnos och hypnosterapi är en teknik för att förändra det som vi inte vill ha i våra liv. Det kan röra sig om t.ex. ångest, låg självkänsla, rädslor, oönskade känslor och beteenden eller fysiska och emotionella smärtor. Hypnos är ett tillstånd som kan mätas, en viss typ av hjärnvågor som tillåter dig att fantisera, drömma och vara kreativ. Det kan liknas vis meditation där du guidas in i ett djupt mentalt avslappnat tillstånd.

Här får din hjärna, din mentala del, möjlighet att samarbeta med din känslomässiga del, ditt hjärta. Då du befinner dig i det här mentalt avslappnade tillståndet behöver du inte anstränga dig utan dina lösningar kommer automatiskt att komma till dig. Det kommer att känna helt naturliga och självklart.

Till skillnad mot vad många tror – att du inte är medveten, är du hela tiden medveten om allt som händer, men utan det medvetna sinnes spärrar. Det är just därför du i hypnos kan hitta grundorsaken till dina problem – som du kanske tidigare försökt lösa med ditt medvetna sinne.

Så söker du mer balans och större lugn, kanske vill bli av med din inre kritiker eller jobbiga känslor och beteendemönster – ge dig själv möjligheten att via hypnosterapi skapa det du verkligen vill ha i ditt liv.

En hypnossession tar ca 2 timmar och kostar 1 300 kronor.

Många upplever en stor förändring redan efter en session men jag erbjuder paket om tre sessioner för 3 200 kronor.

Hypnos – hur funkar det?

Det många inte vet är att det medvetna sinnet är vårt svagaste sinne och endast används ca 5 % av vår vakna tid. Resten, ca 95 % av dagen styrs vi av vårt undermedvetna sinne. Det är därför vi inte behöver tänka hur vi ska göra när vi utför alla våra vardagssysslor så som äta, köra bil, borsta tänder etc.

Det är också därför som vi helt omedvetet kan bli rädda för och reagera på en lös hund, en spindel eller en kollega på jobbet som vi upplever som tilltalar oss på ett visst sätt.
Alla dessa saker kan vara en trigger till en undermedveten känsla eller ett undermedvetet program. Dessa undermedvetna program ligger lagrde i oss för att dels skydda oss, men också för att få oss att fungera i vardagen utan att vi medvetet behöver styra hur vi ska agera och reagera på vår omgivning.

Många försöker använda sitt medvetna och rationella sinne för att skapa förändringar i sitt liv och tror att vi har full kontroll över oss själva. Om så hade varit fallet hade alla kunnat förändra det som de vill och styra alla sina reaktioner och beteenden precis så som de önskade.
Det undermedvetna är så pass snabbt att du inte hinner rationellt styra hur du ska agera. Enligt stamcellsforskaren Bruce Lipton är det undermedvetna sinnet minst 1 miljon gånger snabbare än det medvetna sinnet. Därför kan du t.ex. reagera med ilska, ångest, eller rädsla på din om givning utan att medvetet vilja göra det.

Våra undermedvetna program som innebär reaktioner, beteenden, känslor och ageranden som vi inte styr över har en gång lagts ner i vårt undermedvetna genom en stark känsloupplevelse.

Det undermedvetna skiljer inte på rätt eller fel utan starka känsloupplevelser går rätt ner som emotionella laddningar som vi instinktivt och omedvetet sedan agerar utifrån. För att bli av med detta behöver vi ett sätt att få tillgång till det undermedvetna och ladda ur de känslor som en gång lade grunden för just det programmet, vilket vi gör i hypnos.
När vi väl laddat ur känslorna i händelsen finns inte längre de emotionella laddningarna kvar. Detta medför att vi inte längre kommer att reagera på händelser som vi tidigare reagerat på. Effekten blir att vi inte alls känner att situationer triggar igång oss och skapar känslor – som vi egentligen inte alls önskade.

Vi upplever därför att vi blir lugnare, tryggare och mer fria i vårt liv.
Det är därför denna terapiform är så effektiv.

Jag svarar gärna på dina frågor om hypnos.
Ställ dem på
info@hannainspiraiton.se