Inspiration för mänsklig tillväxt


Är du hållbar min lille vän?Psykiskt stabil, tål stress och socialt kompetent i överkant? Så bra, då låter vi dig springa på ett tag till! Är du inte det!? Grattis! Kanske är Du en av vinnarna i detta Maraton vi kallar Livet!Mitt mål är att bidra till mänsklig hållbarhet. Att vi i större utsträckning fattar tag i taktpinnen och tar makten över våra liv.Jag gör det genom en mix av inspiration och provokation. Men framförallt med en stark tillit till att varje människa vet bäst själv.

Hanna Larsson – Inspiratör